F
a
v
o
r
i
t
e
s
Favorites
Average:4.0 (141)
Pondelok/Monday-Sobota/Saturday: 10:00-14:00;15:00-19:00
Rád sa hrám s veľkým robertkom./I like to play with the big dildo.
Keď vidím, že si ma užívaš./When I see you enjoying me.
hrubosť, násilie, trhavosť/rudeness, violence, jerkiness
4
165
80
Green
Dyed
Heterosexual
No
Yes
No
Yes
0 hour, 21 minute, 28 second

Comments